بررسی عوامل ایجاد انگیزه در سفر به ایران و اصول طراحی سوغات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مستقل طراحی صنعتی، پردیس هنر های زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه گردشگری یکی از صنایع مهم اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود.  شناسایی عوامل مهم در رونق این صنعت نقش مهمی در توسعۀ این صنعت داشته است. کشور ایران نیز با توجه به برخورداری از ظرفیت‌های بالایی تاریخی و فرهنگی می تواند در جهان به یکی از قطب‌های مهم گردشگری تبدیل شود. این پژوهش بر آن است که به واکاوی ارتباط عامل سوغات با رونق گردشگری در ایران بپردازد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر روش کمی و طرح پرسش‌نامه و بررسی میدانی انجام شده است. باتوجه‌به دشواری دسترسی به گردشگران اروپایی در ایران، نمونه‌‌ای معادل 56 نفر از بین گردشگرانی که در ایران حاضر بودند(از طریق هتل‌ها) و افرادی که پیشتر به ایران سفر کرده بودند (از طریق تالارهای گفتگو)  برای پاسخ به پرسش‌نامه مورد پیمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد، توصیه گردشگرانی که از ایران بازمی‌گردند، موثرترین عامل انگیزه بخش برای بازدید سایرین از ایران است. به عبارت دیگر، «روایت‌گری» مهم‌ترین بخش آن است، که می‌تواند توسط سوغات، یادآوری شود. همچنین زیورآلات در کنار فرش ایرانی و صنایع‌دستی مدرن‌شده جذاب‌ترین سوغات ایران برشمرده شدند. در ادامه عواملی که می‌تواند سوغات را عامل ایجاد انگیزه نماید، شناسایی شدند و راهکارهایی ارائه شد که می‌توانند مد نظر طراحان سوغات و ارائه‌دهندگان محصولات گردشگری قرارگیرند.
اهداف پژوهش:

شناسایی عوامل ایجاد انگیزه برای سفر به ایران با محوریت سوغات.
نقش سوغات در روایت‌گری و ایجاد انگیزه گردشگری.

سؤالات پژوهش:

از نظر گردشگران خارجی سوغات چه تأثیری بر افزایش گردشگری در ایران دارد؟
چه عواملی در ایجاد انگیزه برای سفر گردشگران خارجی به ایران مؤثر است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the motivational factors for traveling to Iran and the principles of designing souvenirs

نویسنده [English]

  • Erfan Khazaei
Independent Department of Industrial Design, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
آسابرگر، آرتور. (1997). روایت در فرهنگ عامیانه، رسانه و زندگی روزمره. ترجمه محمدرضا لیراوی. تهران: سروش.
ابراهیم‌زاده، عیسی و ولاشجردی، راضیه. (1391). «تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تاثیر عامل جنسیت و درآمد بر آن». فصلنامه مطالعات شهری. شماره 4، 10-1.
رحیم‌نیا، فریبرز؛ پورسلیمی، مجتبی و کریمی مزیدی، احمدرضا.  (1393). «تأثیر صادرات نامرئی کالاها و خدمات گردشگری بر اشاعه فرهنگ( نقش تبدیل‌گری تصویر ذهنی مقصد گردشگر)». مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری.  شماره 11، 117-96.
ضرابیان، فرناز و منعام، محمدرضا. (۱۳٨۹). «بررسی و میزان عوامل تأثیرگذار بر حس مکان». نشریه­ی شهرداری­ها. شماره٨۹، ۲٨-۲۲.
علیقلی­زاده فیروزجایی، ناصر؛ رمضان­زاده لسبوئی، مهدی و اسمعیلی، مجید. (۱۳۹٤). «عوامل مؤثر در انگیزه گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری با تاکید بر جاذبه­های روستاهای مناطق کویری و بیایانی(مطالعه موردی: نواحی روستایی خور و بیابانک)».  فصلنامه علمی-پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیای ایرانشماره٤۶، ۳۲۱-۳٠۱.
قادری، اسماعیل و مطهر، سیده مهسا. (۱۳۹۲). «بررسی عامل کششی انگیزاننده گردشگران در انتخاب مقصد، مقایسه مقاصد داخلی و خارجی (مطالعه موردی شهر تهران)». فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره ۲، ۲۹-۱۵.  
قربانی، رسول. (۱۳٨۲). «توریسم و پویایی فضای شهری». نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، شماره ٤۱، ۱۳۱-۱۱٧.  
کلینی ممقانی، ناصر و خرم، مهدی. (۱۳٨٧). «اثرگذاری و نقش احساس در فرآیند طراحی محصول درآمدی بر روش­شناسی مهندسی کانسی». نشریه بین­المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران. شماره 19، ۱۶٠-۱۵۱.
کاظمی، مهدی و فرهادی، محمد. (۱۳٨٧) .«تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه گردشگری چابهار». جغرافیا و توسعه. شماره ۱۲، ۱٠٠-٨۱.  
کلانتری، عبدالحسین و فرهادی، محمد. (۱۳٨٧). «جوانان و مصرف گردشگری». فصلنامه تحقیقات فرهنگی. شماره ۲، ۱۹۱-۱۵۹.
گولتا، گولیلمو. (۱۹۳۹). روانشناسی توریستی. ترجمه: محمدحسن افضلی‌نژاد. تهران: انتشارات تالار کتاب.
لوته، یاکوب. (2000). مقدمه‌ای بر روایت در ادبیات سینما. ترجمه: امید نیک فرجام. تهران: مینوی خرد.
محمودی، سمیه؛ رنجبریان، بهرام و فتحی، سعید. (1394). «توسعه مدل تصویر ذهنی گردشگران بالقوه از مقصد گردشگری ایران:. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری. شماره 29، 44-21.
نصراللهی، زهرا؛ جهانبازی، نا و ناصری، طاهره. (1393). «رده‌بندی استان‌های کشور بر حسب جاذبه‌های گردشگری. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری. شماره 28، 37-17.
یاسوری، مجید؛ شاکری­نیا، ایرج و شفیعی ماسوله، سیده سمیرا. (۱۳۹٤). «ارتباط رضایتمندی، دلبستگی و مقاصد رفتاری گردشگران(مورد مطالعه: گردشگران بندر انزلی):. مجله­ برنامه­ریزی و توسعه گردشگری. شماره۱۳، ۲۲۹-۲٠۶.
Bernabei, R., Freeman, K., & Power, J. (2011). The Value of Stroytelling in Product Design. Pennsylvania: IGI Global.
Mayet, C., & Pine, K.J. (2010). The Psychology of Gift Exchange. University of Hertfordshire Internal Report.
Prayag, G., Hosany, S. (2014). When Middle East Meets West: Understanding the Motives and Perceptions of Young Tourists from United Arab Emirates. Tourism Management, 40, 35-45.
Cast, S. (2013, August). The Importance of Narrative. Retrieved May 18, 2016 Available from: http://www.mindtheproduct.com/2013/08/the-importance-of-narrative/
Bruck, J. (2004, May). The Evolution of Gift Giving. Retrieved April 22, 2016 Available from: http://www.jonbruck.com/thoughts/papers/evolution_GiftGiving.pdf