اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه

دو فصلنامه علمی تخصصی سفالیه با انتشار مقاله‌های مرتبط در زمینۀ هنرهای سنتی و صنایع دستی با استفاده از دانش علمی و تجارب استادهای برجسته و صاحب‌نظر این حوزه از دانش، اهداف زیر را دنبال می‌کند:

-         ایجاد بستر مناسب برای انتشار دستاورهای پژوهشی استادها، صاحب‌نظران و محققان حوزۀ هنرهای سنتی و صنایع دستی

-         در دسترس قرار دادن آخرین پژوهش‌ها در حوزۀ هنرهای سنتی و صنایع دستی برای استفادۀ استادها، پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان در این زمینه

-         نشر مقالات کیفی و تطبیقی در حوزۀ هنرهای سنتی و صنایع دستی و موضوعات مشابه

-         ارتقا و توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی و زیر شاخه‌های آن و بهره‌مندی از آن در سایر علوم مرتبط

-         ایجاد ارتباط و پیوند بین مفاهیم علمی- پژوهشی و کاربردی هنر

-         ایجاد زمینه برای آینده‌اندیشی فرهنگی و هنری کشور 

 

موضوعات نشریه:

 

الف. هنر های مکتوب

 

 • ادبیات
 • حسب حال نویسی
 • داستان کوتاه
 • رمان
 • سناریو

 

ب. هنر های غیر مکتوب

 

1. هنر های آوایی

 

 • موسیقی

 

2. هنر های ترسیمی

 

 • خوشنویسی
 • عکاسی
 • گرافیک و رنگ
 • نقاشی و نگارگری

 

3. هنر های دستی

 

 • چوب کاری
 • شیشه گری
 • فرش
 • فلزکاری
 • کاشی و سفال
 • مجسمه سازی
 • منسوجات

 

4. هنر های نمایشی

 

 • تئاتر
 • سینما

 

5. معماری و شهرسازی

 

 • معماری
 • شهرسازی

 

6. باستانشناسی

 

7. پژوهش هنر

 

8. تصویر سازی

 

9. فلسفه هنر

 

10. مرمت آثار تاریخی

11. و ....