داوران

 

مسئولیت داوران

 

نشریه سفالینه برای داوری مقالات از داوران متخصص در حیطه پژوهشی مقالات ارسالی بهره می گیرد. جهت دسترسی به مسئولیت های داوران به این لینک مراجعه فرمایید:

 

جهت ارتقاء سطح داوری لطفا به نکات زیر توجه شود:

 

 1. داوری مقالات به صورت نقادانه ولی مفید صورت می گیرد و تهیه توضیحات دقیق در مورد مقاله ارسالی به نویسندگان در ارتقاء کیفیت مقاله کمک می کند.

 

 1. در صورت لزوم، نسخه های متعددی از مقاله را مورد ارزیابی قرار دهید.

 

 1. کلیه اطلاعات مورد نیاز را در مهلت های تعیین شده ارائه دهید.

 

 1. در مورد مناسب بودن مقاله ارسالی برای چاپ در نشریه، پیشنهاداتی را برای سردبیر ارسال کنید.

 

 1. از داوران خواسته می شود که در صورت مواجه شدن با هرگونه تعارض احتمالی در نویسندگان یا محتوای مقاله، به سردبیر اطلاع دهند.

 

 1. سوء رفتار پژوهش احتمالی را گزارش دهید.

 

 1. در صورتی که به هر دلیلی نتوانند مقاله را داوری کنند، داوران جایگزینی را پیشنهاد دهند.

 

 1. با مقاله به عنوان یک سند محرمانه برخورد شود.

 

 1. هیچ گونه استفاده ایی از محتوای مقاله صورت نگیرد.

 

 1. عدم ارتباط مستقیم با نویسندگان، در صورت شناخت احتمالی از آن ها.

 

 1. عدم احراز هویت خود به نویسندگان.

 

 1. عدم ارسال مقاله تایید شده به داور دیگر.

 

 1. اطمینان از کیفیت و اصالت مقاله.

 

 1. اگر داور متوجه شود که مقاله ارسالی در نشریه دیگر در دست بررسی می باشد، باید به سردبیر اطلاع دهد.

 

 1. نتایج داوری مقالات فارسی فقط به زبان فارسی نگارش شود.

 

 1. برای مقاله داوری شده، گزارشی جهت چاپ مقاله نوشته شود.

 

 

 

هنگام داوری یک مقاله، چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟

 

 1. نوآوری

 

 1. اصالت

 

 1. داشتن اعتبار علمی

 

 1. داشتن سهمی ارزشمند در علم

 

 1. افزودن ابعادی جدید به حوزه مطالعاتی موجود

 

 1. جنبه های اخلاقی

 

 1. بررسی ساختار مقاله ارسالی و ارتباط آن با راهنمای نویسندگان

 

 1. ارائه منابع برای اثبات محتوای مقاله

 

 1. دستور زبان، علائم نگارشی و املاء

 

 1. سوء رفتار علمی.

 

 

 

لیست اسامی داوران نشریه:

 

 

نام و نام خانوادگی

ایمیل

رشته تخصصی

مرتبه علمی

سمت یا وابستگی سازمانی

1

احسان آرمان

ehsan-arman@gmail.com

صنایع دستی

مربی

گروه صنایع دستی،دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2

میترا آزاد

m_azad@sbu.ac.ir

پژوهش هنر

استادیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3

یعقوب آژند

yazhand@ut.ac.ir

هنرهای تجسمی

استاد

گروه هنرهای تجسمی، دانشکده هنر،دانشگاه تهران، تهران، ایران

4

سیروس آقاخانی

cyras-aghakhani@yahoo.com

نقاشی

مربی

گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

5

فرهاد آل علی

farhadale@yahoo.co

عکاسی

مربی

گروه عکاسی، دانشکده هنر،دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

6

سید محمدحسین آیت اللهی

hayatollahi@yazd.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده هنر ومعماری، دانشگاه یزد، یزد

7

آقای حسین ابراهیمی ناغانی

hossein.ebrahiminaghani@gmail.com

صنایع دستی

استادیار

گروه صنایع دستی، دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان، شهرکرد، ایران

8

سید محمد خلیل اثنی عشری

r_esnaashari@yahoo.com

هنرهای تجسمی

مربی

گروه هنرهای تجسمی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

9

سید ابوتراب احمدپناه

ahmadp_a@modares.ac.ir

پژوهش هنر

استادیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10

عباس احمدوند

a_ahmadvand@sbu.ac.ir

تاریخ تمدن اسلامی

دانشیار

گروه تاریخ تمدن اسلامی، دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

11

بهرام احمدی

bahmadi@yazd.ac.ir

نقاشی

استادیار

گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

12

احمد اخلاصی

ekhlassi@iust.ac.ir

معماری

استادیار

دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

13

مهدی اختر کاروان

m-kavan@kashanu.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

14

مریم ارمغان

maryam.armaghan@gmail.com

معماری

مربی

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

15

سید غلامرضا اسلامی

gheslami@ut.ac.ir

معماری

استاد

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

16

شهریاراسدی

asadis@shirazu.ac.ir

گرافیک

مربی

گروه گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

17

لادن اسدی

ladan-architect@yahoo.com

معماری

استادیار

دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

18

محمدعلی اشرف گنجویی

m_aganjouei@uk.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

19

مرتضی افشاری

afshari@shahed.ac.ir

هنر اسلامی

استادیار

گروه هنر اسلامی،

دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

20

سید حسین افضلی

afzali@shirazu.ac.ir

معماری

استاد

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

21

عفت السادات افضل طوسی

afzal.tousi@alzahra.ac.ir

پژوهش هنر

استادیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

22

فاطمه اکبری

f.akbari@tabriziau.ac.ir

فرش

دانشیار

گروه هنرهای اسلامی، دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز، تبریز، ایران

23

رضا اکبریان

akbarian@modares.ac.ir

فلسفه و کلام اسلامی

استاد

گروه فلسفه و حکمت، دانشکده علوم انسانی گروه فلسفه،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

24

احمد اکبری

akbari@kashanu.ac.ir

فرش

استاد

گروه فرش، دانشکده هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

25

عباس اکبری

akbari-a@kashanu.ac.ir

صنایع دستی

دانشیار

گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

26

فریبا البرزی

faalborzi@yahoo.com

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزا اسلامی قزوین، قزوین، ایران

27

سید نظام الدین امامی فر

n_emamifar@yahoo.com

ارتباط تصویری

استادیار

گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

28

مهدی امرایی

asare@yahoo.com

صنایع دستی

استادیار

گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

29

علی اکبر امینی

aamini@kashanu.ac.ir

معماری

مربی

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

30

عباس امتعلی

ommatalia@iust.ac.ir

معماری

کارشناس آموزشی

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

31

محمد ایرانمنش

mhmd14@uk.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

32

عباس علی ایزدی

aizadi@ut.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران

33

نادیه ایمانی

imani@art.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

34

فرزین ایزدپناه

fizadpanah@uk.ac.ir

معماری

مربی

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان، ایران

35

جلیل اولیا

jolia@iust.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ، تهران، ایران

36

ناصر برک پور

barakpoo@art.ac.ir

معماری

استاد

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

37

حسن بلخاری

hasan.bolkhari@ut.ac.ir

 

هنر و معماری

دانشیار

گروه هنر و معماری، دانشکده هنر، دانشگاه تهران، تهران، ایران

38

اسماعیل بنی اردلان

bani.ardalan@art.ac.ir

پژوهش هنر

دانشیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده علوم نظری و مطالعات هنر، تهران، ایران

39

جمشید بهبود

behbood@shirazu.ac.ir

معماری

مربی

گروه هنر و معماری، دانشکده هنر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

40

مصطفی بهزادفر

behzadfar@iust.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

41

علی بیات

abayat@ut.ac.ir

زبان و ادبیات اردو

دانشیار

گروه سایر زبان های خارجی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاهتهران، تهران، ایران

42

پروین پرتویی

p.partovi@art.ac.ir

معماری

استاد

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

43

جواد پویان

tara-pouyan@yahoo.com

ارتباط تصویری

استادیار

گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

44

احمد پوراحمد

apoura@ut.ac.ir

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

استاد

گروه جغرافیای انسانی ( شهری)، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

45

حسن علی پورمند

hapourmand@modares.ac.ir

پژوهش هنر

دانشیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

46

محمدتقی پیربابایی

pirbabaei@tabriziau.ac.ir

معماری

استاد

گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه هنر تبریز، تبریز، ایران

47

ربابه خاتون پیله فروش

khatoon@kashanu.ac.ir

صنایع دستی

مربی

گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

48

محسن جاوری

javeri@kashanu.ac.ir

باستان شناسی

استادیار

گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

49

رافائل جهانس

rahael_johannes@iust.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

50

حمیده چوبک

h_choubak@yahoo.com

باستان شناسی

استادیار

پژوهشکده باستان شناسی تهران، تهران، ایران

51

عبدالرضا چارئی

chareie@shahed.ac.ir

ارتباط تصویری

استادیار

گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر ، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

52

عبدالرسول چمانی

chamani-rasul@gmail.com

هنرهای تجسمی

استادیار

گروه هنرهای تجسمی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

53

امیر حسین چیت سازیان

chitsazian@kashanu.ac.ir

پژوهش هنر

استادیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

54

غلامعلی حاتم

qol.hatam@iauctb.ac.ir

باستان شناسی

استاد

گروه هنرهای کاربردی، دانشکده هنر، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران

55

محمد رضا حاتمیان

hatamian@kashanu.ac.ir

معماری

مربی

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

56

ساناز حائری

haeri@shirazu.ac.ir

معماری

مربی

گروه معماری،دانشکده هنر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

57

محمودحاجی نصیری

a-hajinasirill@yahoo.com

فرش

مربی

گروه فرش، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

58

محمدرضا حافظی

mr-hafezi@sbu.ac.ir

معماری

استاد

گروه معماری، دانشگاه هنر، تهران، ایران

59

سیدباقر حسینی

hosseini@iust.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

60

منصور حسامی کرمانی

m.hessami@alzahra.ac.ir

نقاشی

دانشیار

گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

61

سیدهاشم حسینی

h.hoseini@neyshabur.ac.ir

پژوهش هنر

دانشیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران

62

سید بهشید حسینی

behshid_hossini@art.ac.ir

معماری

استاد

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه هنر، تهران، ایران

63

مرتضی حیدری

mheidari@modares.ac.ir

نقاشی

استاد

گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

64

لیلا زمانی آقایی

lailzamaniaghaiee@yahoo.com

معماری

مربی

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران

65

مهدی سام

msam@uk.ac.ir

مهندسی معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

66

ساسان سامانیان

samanian-sa@shirazu.ac.ir

صنایع دستی

استادیار

گروه صنایع دستی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

67

ناصر ساداتی

n_sadati@semnan.ac.ir

صنایع دستی

استادیار

گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

68

محسن سرتیپی پور

m-sartipi@sbu.ac.ir

معماری

استاد

گروه ساختمان، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

69

کاوه سمیعی

kaveh-samiei@yahoo.com

معماری

مربی

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

70

غلامرضا سماوی

rezasamavi@gmail.com

نقاشی

مربی

گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

71

مهین سهرابی نصیرابادی

ma.sohrabi@alzahra.ac.ir

صنایع دستی

استادیار

گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

72

سید علی اکبر سیدی

seyyedi@shirazu.ac.ir

صنایع دستی

مربی

گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

73

سارا شادرخ

radical-desikger@yahoo.com

گرافیک

مربی

گروه گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

74

پریسا شادفروینی

shad@alzahra.ac.ir

فلسفه و علوم هنر

دانشیار

مدیر پژوهشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

75

نیکو شجاع نوری

n.shojanoori@alzahra.ac.ir

صنایع دستی

مربی

گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

76

سید علیرضا شجاعی

alirezashojaei@gmail.com

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران

77

احسان شریفی

e_sh_sh@yahoo.com

معماری

مربی

گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

78

حمیدرضا شریف

hsharif@shirazu.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

79

شهریار شکر پور

sh.shokrpour@tabriziau.ac.ir

هنرهای اسلامی

استادیار

گروه هنرهای اسلامی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

80

جواد شکاری نیری

shekari@arc.ikiu.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه مرمت و احیای آثار تاریخی، دانشکده هنر، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

81

اسماعیل شیعه

es_shieh@iust.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

82

حسن صادقی نائینی

naeini@iust.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

83

غلامرضاصالح علوی

saiehalavi@kashanu.ac.ir

فرش

مربی

گروه فرش، دانشکده هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

84

سید محمد خسروصحاف

khosro-sahaf@mshdiau.ac.ir

معماری

مربی

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران

85

هادی صفا منصوری

hsafamansoori@yahoo.com

مرمت

مربی

گروه مرمت و احیای آثار تاریخی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

86

فریده طالب پور

talebpour@alzahra.ac.ir

نساجی

دانشیار

گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

87

محسن طبسی

mohsentabasi@mshdiau.ac.ir

مرمت

استادیار

گروه مرمت و احیای آثار تاریخی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران

88

مصطفی عباس­زادگان

abbaszadegan@iust.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

89

مریم اختیاری

maryam_ekhtiari@yahoo.com

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

90

هما ایرانی بهبهانی

hirani@ut.ac.ir

معماری

استاد

گروه معماری، پردیس دانشکده های فنی،دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

91

فرشید ایروانی قدیم

iravanline@aui.ac.ir

مرمت

استادیار

گروه باستان شناسی، دانشکده هنر، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

92

احمد اصغریان جدی

a-jeddi@sbu.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

93

لادن اعتضادی

l_etezadi@sbu.ac.ir

معماری

استاد( بازنشسته)

گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

94

محمد اعظم زاده

a.azamzadeh@yahoo.com

پژوهش هنر

استادیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

95

مجتبی اللهیاری

moj.alahyari@iauctb.ac.ir

هنرهای تجسمی

استادیار

گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

96

حمیدرضا آویشی

hamidrezaavishiart@yahoo.com

نقاشی

مربی

گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

97

حسین بارانی

barani@birjand.ac.ir

فرش

دانشیار

گروه فرش، دانشکده هنر، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

98

عبدالحمید بحرپیما

bahrpeyma@arts.usb.ac.ir

عمران

استادیار

گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران

99

کاوه بذرافکن

kav.bazrafkan@iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

100

محمدرضا برزگر

bazregar@shirazu.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

101

فاطمه برمکی

f_barmaki@uma.ac.ir

آموزش هنر

مربی

گروه آموزشی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

102

آزیتا بلالی اسکویی

a.oskoyi@tabriziau.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری و شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

103

علیرضا بندرآباد

bandarabad@iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

104

رضا بهبهانی

rez.behbahani@iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی، تهران، ایران

105

آرمین بهرامیان

a.bahramian@aui.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

106

ستاره بهشتی

sbeheshti@ut.ac.ir

موسیقی

استادیار

گروه موسیقی، دانشکده هنر، دانشگاه تهران، تهران، ایران

107

مهرداد پاکباز

pakbaz@ut.ac.ir

موسیقی

استادیار

گروه آموزشی موسیقی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

108

زهرا پاکزاد

z.pakzad@alzahra.ac.ir

نقاشی

استادیار

گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

109

محمدمهدی پوستین دوز

m.poustindooz@aui.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

110

شوکا خوشبخت بهرمانی

shooka.khoshbakht@gmail.com

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

111

مزین دهباشی شریف

moz.dehbashi_sharif@iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

112

حسن ذوالفقارزاده

zolfagharzadeh_h@ikiu.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

113

حسن ریاحی

has.riahi@iauctb.ac.ir

موسیقی

استادیار

گروه موسیقی، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

114

زهرا رهبرنیا

z.rahbarnia@alzahra.ac.ir

پژوهش هنر

دانشیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

115

فریندخت زاهدی

zahedi@ut.ac.ir

هنرهای نمایشی

دانشیار

گروه هنرهای نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه تهران، تهران، ایران

116

مهدی زندیه

mahdi_zandieh@yahoo.com

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

117

حسین سرحدی دادیان

hsarhaddi@uoz.ac.ir

باستان شناسی

دانشیار

گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زابل، زابل، ایران

118

محمد سریر

moh.sarir@iauctb.ac.ir

موسیقی

استادیار

گروه موسیقی، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

119

مجید سرسنگی

msarsangi@ut.ac.ir

هنرهای نمایشی

دانشیار

گروه هنرهای نمایشی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

120

هادی سروری

sarvari_hadi@mshdiau.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران

121

علی سلطانی

soltani@shirazu.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

122

مهناز شایسته‌فر

shayesteh@modares.ac.ir

هنرهای اسلامی

دانشیار

گروه هنرهای اسلامی(نگارگری)، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

123

مهسا شعله

msholeh@ut.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

124

فرنوش شمیلی

f.shamili@tabriziau.ac.ir

پژوهش هنر

استادیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز، تبریز، ایران

125

آتوسا مدیری

ato.modiri@iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران

126

زینب صابر

z.saber@aui.ac.ir

نگارگری

استادیار

گروه کتابت و نگارگری، دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

127

سید عطاء الله طاهایی

ata.tahaei@iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

128

اسماعیل طلایی

esm.talaei@iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

129

غلامرضا طلیسچی

talischi@basu.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

130

مجید طهرانی

mtehrani@sku.ac.ir

فرش

دانشیار

گروه فرش، دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

131

محمدرضا عراقچیان

araqchian@basu.ac.ir

معماری

مربی

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

132

شادی عزیزی

sha.azizi@iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

133

محمود عزیزی سولدوز

azizisoldouz@ut.ac.ir

هنرهای نمایشی

استاد

گروه هنرهای نمایشی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

134

سعید علی‎تاجر

alitajer@basu.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

135

پریسا علی محمدی

par.alimohammadi@iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

136

فریبا غروی منجیلی

gharavifariba@yahoo.com

هنر

استادیار

گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

137

ساسان فاطمی

sfatemi@ut.ac.ir

موسیقی

استاد

گروه موسیقی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

138

سید محمد فدوی

fadavi@ut.ac.ir

ارتباطات تصویری

استاد

گروه ارتباطات تصویری و عکاسی، دانشکده هنر، دانشگاه تهران، تهران، ایران

139

فریناز فربود

f.farbod@alzahra.ac.ir

طراحی پارچه و لباس

استادیار

گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

140

فرشاد فرشته حکمت

f.hekmat@ut.ac.ir

هنرهای نمایشی

دانشیار

گروه هنرهای نمایشی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

141

شاهین فرهت

shahin.farhat@ut.ac.ir

موسیقی

استاد

گروه موسیقی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

142

حمید فرهمند بروجنی

h.farahmand@aui.ac.ir

مرمت

استادیار

گروه آثار و اشیا فرهنگی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

143

محمود فیض آبادی

feizabadi@um.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

144

محمد منصور فلامکی

moh.falamaki@iauctb.ac.ir

معماری

استاد

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

145

وحید قبادیان

vah.qobadiyan@iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشکده آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

146

مینو قره بگلو

m.gharehbaglou@tabriziau.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز، تبریز، ایران

147

فاطمه کاتب

f.kateb@alzahra.ac.ir

پژوهش هنر

دانشیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

148

حامد کامل نیا

kamelnia@um.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

149

مصطفی کیانی

kiani@art.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

150

قباد کیانمهر

q.kiyanmehr@aui.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

151

حسینعلی کاوش

kavosh@yahoo.com

باستان شناسی

استادیار

گروه باستان شناسی، دانشکده هنر، دانشگاه زابل، زابل، ایران

152

امیرکاووس بالازاده

ami.balazadeh@iauctb.ac.ir

نمایش

مربی

گروه نمایش، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

153

غزال کرامتی

gh.keramati@iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران

154

ماریا کرد جمشیدی

m.kordjamshidi@umz.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

155

مهرداد کریمی مشاور

mkmoshaver@basu.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

156

شاهین کی نوش

sha.kaynoush@iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران

157

مهرناز کوکبی

meh.kokabi@iauctb.ac.ir

ارتباط تصویری

مربی

گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

158

امیر فریدگلسفیدی

amirfarid110@gmail.com

هنرهای تجسمی

استادیار

گروه هنرهای تجسمی، دانشکده هنر، دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز، تبریز، ایران

159

پرناز گودرزپروری

par.godarz_parvari@iauctb.ac.ir

روابط عمومی

مربی

گروه هنر، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

160

عباس مترجم

motarjem@basu.ac.ir

باستان شناسی

استادیار

گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

161

مهرداد متین

meh.matin@iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

162

بهزاد محبی

bmohebbi@uma.ac.ir

هنر

مربی

گروه آموزشی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

163

مریم محمدی

ma_mohammadi@art.ac.ir

طراحی شهری

دانشیار

گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

164

مهدی محمدزاده

m.mohammadzadeh@tabriziau.ac.ir

هنراسلامی

استادیار

گروه هنر اسلامی، دانشکده هنر، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

165

فتانه محمودی

f.mahmoudi@umz.ac.ir

پژوهش هنر

دانشیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

166

حسین مدی

medi@arc.ikiu.ac.ir

مهندسی معماری

استادیار

گروه مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

167

واراز مرادی مسیحی

var.moradi_masihi@iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

168

شروین میرشاهزاده

she.mirshahzadeh@iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

169

کامبیز مشتاق گوهری

kmgohari@arts.usb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران

170

میترا معنوی راد

m.manavirad@alzahra.ac.ir

پژوهش هنر

دانشیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

171

کاظم ملازاده

mollazadeh@basu.ac.ir

باستان شناسی

دانشیار

گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

172

مهران ملک

malek@kashanu.ac.ir

صنایع دستی

استادیار

گروه صنایع دستی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

173

بهروز منصوری

beh.mansouri@iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

174

حسین مهرپویا

hm_pouya@yahoo.com

باستان شناسی

استادیار

گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران

175

آذین موحد

movahed@ut.ac.ir

موسیقی

دانشیار

گروه موسیقی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

176

سید رسول موسوی حاجی

r.mousavihaji@umz.ac.ir

باستان شناسی

استاد

گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

177

خسرو مولانا

kmoulana@ut.ac.ir

موسیقی

استادیار

گروه موسیقی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

178

احد نژادابراهیمی

ahadebrahimi@tabriziau.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز، تبریز، ایران

179

سید محمدرضا نصیرسلامی


moh.nasirsalami@iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

180

پریسا هاشم پور

p.hashempour@tabriziau.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز، تبریز، ایران

181

هاشم هاشم‌نژاد شیرازی

hashemnejad@iust.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

182

امین هنرمند

a.honarmand@ut.ac.ir

موسیقی

دانشیار

گروه موسیقی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

183

مسعود وحیدوحدت طلب

massud157@yahoo.com

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز، تبریز، ایران

184

رضا وحیدزاده

rez.vahidzadeh@iauctb.ac.ir

مرمت

استادیار

گروه مرمت، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

185

جلال یوسفی

sdyousefi@ut.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

186

علی وند شعاری

a.vandshoari@tabriziau.ac.ir

فرش

دانشیار

گروه فرش، دانشکده هنر، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

187

حسن ایزدی

izady@shirazu.ac.ir

شهرسازی

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

188

سیمین امیریان

sim.amirian@iauctb.ac.ir

نمایش

استادیار

گروه نمایش، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

189

سولماز امیر راشد

s_amirrashed@uma.ac.ir

هنر

مربی

گروه آموزشی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

190

رحمت امینی

rahmatamini@ut.ac.ir

هنرهای نمایشی

استادیار

گروه هنرهای نمایشی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

191

مرضیه پیراوی ونک

m.piravi@aui.ac.ir

پژوهش هنر

دانشیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده پژوهش های عای هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

192

داریوش پیرنیاکان

d_pirniakan@ut.ac.ir

موسیقی

دانشیار

گروه موسیقی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

193

محمدرضا پورزرگر

moh.pourzargar@iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

194

سید مسعود پورصفوی

mas.poirsafavi@iauctb.ac.ir

معماری

مربی

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

195

محسن تابان

mntaban@jsu.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران

196

سعید تیزقلم زنوزی

sae.tizqalam_zonouzi@iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

197

محمودرضا ثقفی

saghafi@aui.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان،ایران

198

عمیدالاسلام ثقه الاسلامی

saghatoleslami@mshdiau.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران

199

نغمه ثمینی

naghmehsamini@ut.ac.ir

هنرهای نمایشی

استادیار

گروه هنرهای نمایشی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

200

مهرداد جاویدی نژاد

meh.javidinejad@iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

201

امین حبیبی

a_habibi@shirazu.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

202

میترا حبیبی

habibi@art.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، پژوهشکده هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران

203

طوفان حقانی

toofan.haghani@iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

204

سارا دانشمند

daneshmand@shirazu.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

205

میرعلیرضا دریابیگی

mir.daryabeigi@iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

206

سید محمدحسین ذاکری

zakeri@shirazu.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

207

نرگس ذاکر جعفری

nargeszakeri@guilan.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

208

مهرداد ریانی مخصوص

meh.rayani_makhsoos@iauctb.ac.ir

نمایش

مربی

گروه هنرهای نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

209

مهدی رازانی

m.razani@tabriziau.ac.ir

مرمت

استادیار

گروه مرمت آثار و اشیا تاریخی، دانشکده هنر، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

210

منوچهر رخشان

man.rakhshan@iauctb.ac.ir

گرافیک

مربی

گروه گرافیک، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

211

محمود رضایی

m.rezaei@iauctb.ac.ir

معماری

دانشیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

212

محمدابراهیم زارعی

me.zarei@basu.ac.ir

باستان شناسی

دانشیار

گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

213

بهادر زمانی

b.zamani@aui.ac.ir

شهرسازی

دانشیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

214

وحید شالی امینی

vah.shali_amini@iauctb.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

215

حمیدرضا شریف

hsharif@shirazu.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، شیراز، ایران

216

احمد صاحی کاخکی

salehi.k.a@aui.ac.ir

باستان شناسی

دانشیار

گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

217

جعفر طاهری

j.taheri@um.ac.ir

معماری

استادیار

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

218

صدرالدین طاهری

s.taheri@aui.ac.ir

پژوهش هنر

استادیار

گروه پژوهش هنر، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

219

وحید عسگرپور

v.askarpour@tabriziau.ac.ir

باستان شناسی

استادیار

گروه باستان شناسی، دانشکده هنر، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران