اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3
تعداد پذیرش 0
تعداد عدم پذیرش 1

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 32
تعداد مشاهده مقاله 783
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2516
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 44 روز
متوسط زمان داوری روز
متوسط زمان پذیرش روز
متوسط زمان عدم پذیرش 550 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 550 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 0 %