بررسی و شناخت بازارهای سنتی فرش دستباف تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه هنر، دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

واژۀ بازار از بُعد علمی به مفاهیم مختلفی دلالت می‌کند، لیکن در عرف مردم کشور ما منظور از بازار، محل مسقفی است که اصناف مختلف در آن به فعالیت تجاری می‌پردازند. بازار در ایران علاوه بر نقش اقتصادی «به‌ویژه تجاری» همواره در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی کشور نیز نقش موثری ایفا کرده است. بازار سنتی تبریز به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مسقف خاورمیانه، می‌رود که به عنوان یک اثر تاریخی و هنری ثبت جهانی شود. یکی از اصناف فعال در این بازار، صنف فرش فروشان است که شاید بتوان آن را مهم‌ترین صنف نامید، به همین لحاظ تحت عنوان بازار فرش تبریز – شامل تیمچه‌ها و سراهای متعدد – نامیده می‌شود .این بازار به لحاظ ارزش معاملات و نقش آن در ایجاد اشتغال و نیز به لحاظ سهم بالای فرش در سبد صادرات غیر نفتی ایران از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. به همین دلیل بازار سنتی تبریز – به‌ویژه بازار فرش – از ابعاد مختلف قابل مطالعه است، نظیر بُعد اقتصادی، اجتماعی و بُعد هنری و معماری. در تحقیق حاضر، سراها و تیمچه‌های معروف بازار سنتی فرش تبریز – که در عین‌حال دارای بیشترین مغازه‌های فرش فروشی بود –و وضعیت فرش آن‌ها، نظیر تیمچه مظفریه، سرای امیر، سرای جعفریه، سرای احمدیه و .... مورد مطالعه علمی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که تقریباً هر یک از سراها به‌طور عمده به یک نوع معین فرش اختصاص دارد. دوم اینکه به لحاظ اقتصادی – تجاری، بازار فرش تبریز در تهران و کشورهای اروپائی نیز فعالیت دارد و گاه شعباتی در آن‌ها دارد. همچنین بازار سنتی و فرش تبریز نقش عمده‌ای در حفظ هنر قالیبافی دارد، به‌علاوه معماری و بافت فرهنگی – اجتماعی بازار سنتی فرش تبریز ، به‌عنوان یک سرمایه هنری – اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اهداف پژوهش:
1. بررسی نقش بازار سنتی فرش دستباف تبریز در وضعیت هنر قالیبافی.
2. شناخت بخش‌های مختلف بازار سنتی فرش دستباف تبریز.

سؤالات پژوهش:
1. بازارهای سنتی فرش دستباف تبریز چه نقشی در رونق هنر قالیبافی ایران دارد؟
2. بازار سنتی فرش دستباف تبریز از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Traditional Markets of Tabriz Handwoven Carpets

نویسنده [English]

  • Maryam Motefaker
Department of Art, Farsh Faculty, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

From a scientific point of view, the word "bazaar" refers to various concepts, however, in the custom of the people of our country, the meaning of "bazaar" is a sheltered place where different guilds engage in commercial activities. In addition to its economic role, specifically commercial, bazaars in Iran have constantly played an effective role in the history of the country's political and social developments. The traditional market of Tabriz, as the largest covered market in the Middle East, is registered as a historical and artistic work. One of the guilds active in this market are the association of carpet sellers, which can perhaps be called the most important guild, in this sense, the Tabriz bazaar is mostly known as the Tabriz Carpet Market - including many Timchehs and Sarays. Employment and the high share of carpets in Iran's non-oil export portfolio are extremely important. For this reason, the traditional market of Tabriz - especially the carpet market - can be studied from different dimensions, such as the economic, social, artistic and architectural scopes. In the present research, the Timchehs of the traditional Tabriz carpet market - which at the same time had the most carpet shops - and the condition of their carpets, such as Mozaffarieh Timcheh, Amir Saray, Jafarieh Saray, Ahmadiyeh Saray and other places have been scientifically studied. The findings of the research indicate that almost every Saray is mainly dedicated to a specific type of carpet. Second, from an economic-commercial point of view, Tabriz carpet market also operates in Tehran and European countries with active representatives. Likewise, the Tabriz traditional and carpet market plays a major role in preserving the art of carpet weaving. In addition, the architectural and social-cultural context of the Tabriz traditional carpet market, is of particular importance as an artistic-social capital.

Research aims:
1. Investigating the role of the traditional Tabriz handwoven carpet market in the state of the art of carpet weaving.
2. Recognizing the different parts of the traditional Tabriz handwoven carpet market.

Research questions:
1. What is the role of traditional handwoven carpet markets in Tabriz in the prosperity of Iran's carpet weaving art?
2. What sections does the traditional market of Tabriz handwoven rugs consist of?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bazaar
  • Carpet
  • Tabriz
  • Timcheh
  • Saray
به آذین، م. ا. (1344). قالی ایران، تهران: چاپخانه ماد، انتشارات فرانکلین.
حشمتی رضوی، فضل‌اله. (1380). فرش ایران، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
خاماچی، بهروز. (1375). بازار تبریز در گذر زمان، تهران: انتشارات نشر آشینا.
دانشگر، احمد. (1376). فرهنگ جامع فرش یادواره، تهران: انتشارات سازمان چاپ، یادواره اسدی.
ژوله، تورج. (1381). پژوهشی در فرش ایران، تهران: انتشارات سیاولی.
ورزی، منصور. (1350). هنر و صنعت در قالی ایران، تهران: انتشارات رز.
یساولی، جواد. (1379). قالی و قالیچه‌های ایران، ترجمه: شهلا تولایی، تهران: انتشارات یساولی.
یساولی، جواد. (1370). مقدمه‌ای بر شناخت قالی ایران، تهران: انتشارات فرهنگسرا.