کنکاشی در نقوش تزئینی شمعدان‌های فلزی دوره‌ تیموری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد هنر اسلامی (گرایش فلز)، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

دوره‌ تیموری یکی از مهمترین دوره‌ها در فلزکاری اسلامی است که یکی از نمونه‌های آن‌، شمعدان‌های نفیس با تزئینات بسیار ظریف و باکیفیتی است که به‌وفور از این دوره به‌دست آمده و هم اکنون در موزه‌های سراسر دنیا نگهداری می‌شود. در این تحقیق سعی بر آن است تا با بررسی نمونه‌های این شمعدان‌ها‌، فرم و تزئینات آن‌ها را مطالعه کرده و ویژگی‌ها و شاخصه‌های این شمعدان‌ها مورد تحلیل قرار گیرد. همچنین رابطه‌ نقوش مورد استفاده در این شمعدان‌ها با کارکرد آن‌ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت‌. انتظار می‌رود در راستای این پژوهش‌، با استفاده از اطلاعات موجود در کتب مختلف‌، منابع اینترنتی و مطالعات میدانی‌، به سیر تحول نقوش‌، تزئینات و فرم این نمونه‌ها پرداخته شود و چگونگی تأثیرات دیگر هنرها در این آثار مورد ارزیابی قرار بگیرد. با توجه به مطالعات انجام شده در این پژوهش‌، این نتیجه حاصل می­شود که اکثر شمعدان‌های فلزی این دوره از جنس برنج و با تکنیک ریخته‌گری ساخته شده‌اند‌. فرم پایه‌ تمامی این نمونه‌ها به شکل مخروط ناقص است و در اواخر دوره‌ تیموری ساخت شمعدان دوسر‌، به‌ویژه شمعدان با سر اژدها، در ایران رایج شده است‌. این نمونه‌ها‌، برای زیبایی بیشتر با تکنیک‌های مرصع‌کاری‌، سیاه‌قلم و قلع زدن به‌صورت چند‌رنگ تزئین شده‌اند و بدنه‌ این شمعدان‌ها با هیئت و گره‌بندی‌های هندسی تقسیم و اکثراً با نقوش تزئینی گیاهی‌، هندسی‌، انسانی و حیوانی به طرز زیبایی آراسته شده‌اند‌. این شمعدان‌ها در آثار نگارگری آن دوره به‌خوبی دیده می‌شوند که سندی بر کاربرد فراوان آن‌ها در زندگی روزمره‌ مردم آن دوره است‌.
اهداف پژوهش:
1. بررسی تزئینات و نقوش شمعدان‌ها در دوره‌ تیموری.
2. رابطه‌ نقوش و کتیبه‌های مورد استفاده در شمعدان‌ها با کارکرد آن‌ها.
سؤالات پژوهش:
1. چه نوع فرم و تزئیناتی در شمعدان‌های دوره‌ تیموری به‌کار رفته است؟
2. چه نسبتی بین نقوش و کتیبه‌های به‌کار رفته روی شمعدان‌ها و کارکرد آن وجود دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Decorative Motifs of Metal Candlesticks of the Timurid Period

نویسنده [English]

 • Mojhdeh Sabet Sarvestani
Master of Islamic Art (Metallurgy), Tabriz University of Islamic Art, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The Timurid period is one of the most significant periods in Islamic metalwork including the presence of exquisite candlesticks with very delicate and superior decorations; they are obtained in abundance and currently preserved in museums worldwide. In this research, an attempt is made to examine the samples of these candlesticks; therefore, their form and decorations are analyzed along with their features and characteristics. Also, the association between the motifs and their functions will be discussed. It is expected that in line with this research, by using the information available in various books, internet sources and field studies, the course of development of motifs, decorations and form of these examples will be debated and how the effects of other arts in these works will be evaluated. According to the studies conducted in this research, it is determined that most of the metal candlesticks of this period are made of brass adorned with casting technique. The basic form of all these examples is an incomplete cone; additionally, during the end of the Timurid period, the making of double-headed candlesticks, specifically the dragon-headed candlestick, became common in Iran. For more beauty, these samples are decorated with inlaid, black pen and tinning techniques in multi-colored form and the body of these candlesticks are divided with geometric knots and boards and mostly decorated with plant, geometric, human and animal decorative motifs. These candlesticks are well seen in the paintings of that period, which is a proof of their widespread use in the daily life of the people of the mentioned period.
Research aims:

Examining the decorations and motifs of candlesticks of the Timurid period.
Studying the relationship between the motifs and inscriptions used in candlesticks and their functions.

Research questions:

What forms and decorations were applied in the candlesticks of the Timurid period?
What is the affiliation between the motifs and inscriptions used on the candlesticks and their functions?

کلیدواژه‌ها [English]

 • metal candlesticks
 • Timurid metalwork
 • decorative motifs
 • motif
 • inscription
 • احسانی، محمد تقی (1386). هفت هزار سال هنر فلزکاری در ایران، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

  پوپ و اکرمن، آرتور اپهام و فیلیس. (1387). سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز، جلد ششم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

  وارد، ریچل. (1384). فلزکاری اسلامی، مهناز شایسته فر، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات هنر اسلامی.

  فراست، مریم. (1384). "بررسی مضامین خط نگاره های شمعدان ها و قندیل های دوره صفوی"، فصلنامه مطالعات هنر اسلامی، شماره سوم، تهران: مؤسسه مطالعات هنر اسلامی، صص 61-76.

  Khalili, N.  (2008). Islamic art and culture-timeline and history, The American university, Cario.

  Komaroff, L. ‌(1992). The golden disk of heaven-Metalwork of Timurid iran, Costa mesa, California and New York.

  Piotrovsky and Pritula, Mikhalil B and Anton D. (2006). Beyond the palace walls- Islamic art from the state hermitage museum, National museums of Scotland, Endinburgh.

  Piotrovsky and Vrieze, Mikhail B and John. (1992). Earthli beauty- Heavenly art- art of islam, Lunda Humphries, Amesterdam.