ارزیابی نمادین نقش اسب در سفالینه‌های دوره سلجوقی

دوره 1، شماره 2، دی 1401، صفحه 157-175

فرید محمدزاده؛ لیلا زنگنه؛ فخرالدین محمدیان


تجلی نام امام علی (ع) در هنر فلزکاری صفویه و قاجاریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402