دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، دی 1401 

مقاله پژوهشی

ارزیابی نمادین نقش اسب در سفالینه‌های دوره سلجوقی

فرید محمدزاده؛ لیلا زنگنه؛ فخرالدین محمدیان