مطالعه تطبیقی نقوش انسانی سفالینه های ایلخانان و تیموریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع دستی، دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

2 عضو هیئت علمی گروه صنایع دستی، دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران، ایران

چکیده

هنر سفالگری یکی از هنرهای رایج و کاربردی در دورۀ ایلخانی و تیموریان بوده است. فضای حاکم بر نقوش سفالینه‌ها، نوع نقش‌مایه و استفاده از رنگ‌های خاص در سفالینه‌ها؛ حائز اهمیت است. در دوره‌های تاریخی ایلخانان و تیموریان، نقوش انسانی یکی از نقوش مورد استفاده در سفالگری بود. مسئله‌ای که اینجا می‌توان مطرح کرد این است که در دورۀ ایلخانی و تیموریان نقوش انسانی چه ویژگی‌هایی دارند؟ آثار چینی چه تأثیری بر آثار این دوره‌ها گذاشته است؟ در پیکره‌ها، لباس‌های و...در این دوره‌ها چه رنگ‌هایی به‌کار رفته است ؟ در تحقیق حاضر از روش‌های توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای، میدانی و اینترنتی می‌باشد. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که احتمالاً آنچه در دوره تیموری اتفاق می‌افتد نگاه بهتر و کامل‌تری نسبت‌به طراحی، نقاشی و درک مناسب‌تری از رنگ و ترکیب‌بندی و سایر عوامل هنری است. فرم‌های دورۀ تیموری ابعاد بزرگ‌تری دارد ولی در دوره‌های متأخر‌تر ابعاد کوچک‌تر می‌شود .نقوش به‌کاررفته هم جنبه داستانی و هم تزئینی دارد. درعین‌حال که سفالگران ایرانی از مصنوعات چینی تقلید کرده‌اند ولی ابداعات منحصربه‌فردی نیز به آن افزوده‌اند تا ظروف چینی این دوره از روحیه اسلامی ایرانی نیز برخوردار باشد.
اهداف پژوهش:
1. بررسی مختصات نقوش انسانی در سفالینه‌های دورۀ ایلخانی و تیموری.
2. بررسی تطبیقی نقوش انسانی در سفالینه‌های دورۀ ایلخانی و تیموری.
سؤالات پژوهش:
1. نقوش انسانی در سفال‌های دوره ایلخانی و تیموری به چه شکل است؟
2. نقوش انسانی در سفال‌های دوره ایلخانی و تیموری دارای چه وجوه شباهت یا تفاوت‌هایی است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of human motifs on Ilkhanan and Timurian pottery

نویسندگان [English]

  • Abdolmahdi Asti 1
  • Alireza Khaje Ahmad Atari 2
1 Master's student of Handicrafts, Faculty of Handicrafts, Isfahan Art University, Isfahan, Iran.
2 Faculty member of Handicrafts Department, Faculty of Handicrafts, Isfahan Art University, Isfahan, Iran