بررسی عوامل موثر بر افت هنر قلم‌زنی در عصر حاضر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه علم و هنر یزد واحد اردکان، اردکان، ایران.

2 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

دست‌ساخته‌های سنتی ایران، در گذر تاریخ چند هزارساله خود از آغاز، همواره از یک روندی منطقی برخوردار بوده و همیشه خود را با پیشرفت دانش و فن هماهنگ ساخته‌اند. اما این روند منطقی از سال‌های پایانی دوره صفویه به این‌سو، تراز و تعادل خود را از دست می‌دهد و پیرو آن کم‌کم هنرهای سنتی ایران دچار ایستایی می‌شود. صنایع دستی ایران امروزه و با گرایش به گذشته درخشان خود از دردسرها و مشکلاتی رنج می‌برد و به‌دلایل گوناگون از پویایی و شادابی خوبی برخوردار نیست. در این بررسی، ریشه‌های مؤثر بر افت هنر قلم‌زنی با روش تحلیل سلسله مراتبی، بررسی شد. این پژوهش برمبنای ماهیت، از نوع پژوهش‌های بنیادی، و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، به روش کیفی انجام شده‌ است. قلمرو مکانی شهر اصفهان و جامعه هنرمندان قلم‌زن و قلمرو زمانی از آبان تا بهمن‌ماه 1391 می‌باشد. سرانجام چهار معیار و 22 زیرمعیار که گمان می‌رفت در کم‌رنگ‌شدن هنر قلم‌زنی مؤثر باشند، شناسایی و با شیوه سنجش مقایسه‌های زوجی با نرم‌افزار اکسپرت چویس[1] رتبه‌بندی و وزن‌دهی شد. برآیندهای این بررسی نشان داد که بیشترین معیاری که در کاهش این هنر تأثیر داشته است، نداشتن برنامه‌ریزی‌های برای فرهنگ‌سازی و پشتیبانی هنرمند بوده که زیرمعیار ناامیدی هنرمند، در این معیار بیشترین وزن را به‌خود اختصاص داد. معیارهای دیگر نیز به‌ترتیب شرایط حاکم بر اوضاع سیاسی و اقتصادی کنونی جامعه، هنرمند و مشکلات پیش روی آن، و سبک و نقوش به‌‌دست آمد.
اهداف پژوهش:
1. شناسایی عوامل مؤثر بر افول هنر قلم‌زنی.
2. مشخص کردن عوامل مؤثر بر رونق هنر قلم‌زنی.
سؤالات پژوهش:
1. عوامل مؤثر بر کم‌رنگ شدن هنر قلم‌زنی کدامند؟
2. آیا هنر قلم‌زنی در گذر زمان موقعیت خود را ازدست‌داده است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting the decline of calligraphy art in the present era

نویسندگان [English]

  • Sodabeh Samani Far 1
  • Ali Morovati 2
1 Master's student, art research field, faculty of art, Yazd University of Science and Art, Ardakan branch, Ardakan, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.