نویسنده = فخرالدین محمدیان
ارزیابی نمادین نقش اسب در سفالینه‌های دوره سلجوقی

دوره 1، شماره 2، دی 1401

فرید محمدزاده؛ لیلا زنگنه؛ فخرالدین محمدیان